Technický popis střechyobrázek-fotoarchiv Bramac
Potřeba množství protisněhových háků na 1 m2 dle sklonu střechy a sněhové oblasti (KMB):

 
SNĚHOLAM (KMB):
V oblasti s větším sněhovým zatížením, příp. nad vstupy a komunikace se doporučuje použít sněholamy dle následujících zásad:
1. závěsnou lať nosných tašek dodatečně přibít nebo přichytit vruty
2. každá třetí taška musí být nosná a umísťuje se v blízkosti krokve
3. mříže se navazují v místech nosných tašek nýtováním a spojovací svorkou, která se přinýtuje k oběma mřížím
4. sněholam musí být průběžný, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy
5. pokud se sněholamy umísťují jen na části střechy, je nutné v dalších řadách délku sněholamu z obou stran zakracovat pod úhlem 60° vzhledem k předchozí řadě sněholamu
6. účinnost sněholamů se zvyšuje použitím tašky protisněhové, příp. protisněhové zábrany
7. nosné tašky sněholamu neumísťovat v první řadě u okapu.